Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Saupstad skole (UTGÅTT)
Saupstadringen 87
7078 SAUPSTAD
Org.nr 975295931
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,5 31,2 32,4 47,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 8,7 7,8 5,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,5 57,3 40,3 32,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 13,8 17,6 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,3 9,3 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,4 13,5 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,9 96,5 96,1 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 216 20 920 21 864 31 503
Undervisningstimer totalt per elev 83 85 95 132
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no