Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sauland skule
Saulandsvegen 543
3692 SAULAND
Org.nr 975289958
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hjartdal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 789
Undervisningstimer totalt per elev 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no