Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sauland skule
Saulandsvegen 543
3692 SAULAND
Org.nr 975289958
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hjartdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Hjartdal kommune 25,8 25,6 25,9 25,5 27,0
Telemark fylke 1 814,7 1 846,7 1 864,4 1 877,4 1 886,5
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Hjartdal kommune 7,5 8,4 8,2 8,5 7,9
Telemark fylke 12,0 11,7 11,5 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hjartdal kommune 2 2 2 2 3
Telemark fylke 210 214 228 253 274
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hjartdal kommune 84,1 90,0 80,4 84,7 62,3
Telemark fylke 91,5 89,7 84,1 75,5 69,3
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hjartdal kommune 8,3 8,2 9,3 9,2 11,1
Telemark fylke 11,6 11,6 12,2 13,5 14,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hjartdal kommune 8,3 8,4 8,0 7,8 7,9
Telemark fylke 12,8 12,7 12,3 12,2 12,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hjartdal kommune 8,9 11,6 11,9 13,6 11,2
Telemark fylke 14,1 13,4 13,7 13,7 13,5
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hjartdal kommune 10,5 11,1 10,7 11,7 10,6
Telemark fylke 16,8 16,5 16,2 16,6 16,2
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hjartdal kommune 8,3
Telemark fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hjartdal kommune 9,9
Telemark fylke 16,4
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hjartdal kommune 14,8
Telemark fylke 17,9
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hjartdal kommune 95,6 100,0 89,5 93,0 95,6
Telemark fylke 98,2 97,4 97,4 97,2 97,1
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Hjartdal kommune 16 991 16 133 16 874 16 759 16 853
Telemark fylke 1 142 987 1 162 789 1 180 750 1 191 181 1 194 802
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Hjartdal kommune 94 85 87 84 90
Telemark fylke 59 61 62 62 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no