Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sauland skule
Saulandsvegen 543
3692 SAULAND
Org.nr 975289958
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hjartdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,7 17,1 16,3 18,0 20,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 9,4 10,0 8,7 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 137,6 117,7 118,9 99,3 114,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 7,2 7,8 7,5 5,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,1 10,1 9,2 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 11,9 13,6 11,2 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 13,6 16,4 13,2 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,8 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 353 10 910 10 533 10 789 12 119
Undervisningstimer totalt per elev 74 75 70 81 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no