Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sauland skule
Saulandsvegen 543
3692 SAULAND
Org.nr 975289958
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hjartdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 16,7 17,1 16,3 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 9,4 9,4 10,0 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 112,8 137,6 117,7 118,9 99,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4 6,1 7,2 7,8 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 10,3 10,1 10,1 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 11,6 11,9 13,6 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 13,4 13,6 16,4 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 100,0 93,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 334 10 353 10 910 10 533 10 789
Undervisningstimer totalt per elev 92 74 75 70 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no