Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sauherad barne- og ungdomsskole
Tinghaugvegen 1
3810 GVARV
Org.nr 912076512
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sauherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 40,4 41,2 43,8 44,2 43,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,0 11,0 10,6 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 6 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,7 85,2 68,5 59,6 46,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 11,8 13,5 15,2 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 12,4 11,8 11,1 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 15,5 13,5 13,5 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,4 19,5 18,5 18,9 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 98,5 97,9 94,6 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 24 582 24 610 26 263 26 770 26 503
Undervisningstimer totalt per elev 56 59 65 67 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no