Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sauar Friskole (privat)
Sauarberga 9
3812 AKKERHAUGEN
Org.nr 977209234
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sauar Friskole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 6,0 6,4 7,9 8,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 6,6 6,8 6,5 6,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,6 190,0 116,7 92,6 125,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 3,4 5,6 6,9 5,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 7,1 8,5 7,7 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 7,9 6,0 6,0 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3 7,8 9,2 8,6 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,9 100,0 94,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 724 4 142 4 408 5 472 5 591
Undervisningstimer totalt per elev 91 109 105 109 112
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no