Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sannidal skole
Torsdalsveien 2
3766 SANNIDAL
Org.nr 975278387
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kragerø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,8 13,2 14,0 14,3 15,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,2 12,5 11,8 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,8 33,2 28,6 29,0 23,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,6 32,4 38,4 36,7 41,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 12,1 12,4 11,8 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 16,5 17,0 15,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 100,0 92,2 94,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 471 8 601 9 149 9 561 10 087
Undervisningstimer totalt per elev 61 61 59 63 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no