Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sanne skole
Granavollen 11
2750 GRAN
Org.nr 975273830
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,7 12,0 11,2 9,6 9,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 12,2 11,9 13,0 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,3 44,7 40,2 41,6 45,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 24,5 26,8 27,8 25,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,2 11,9 13,1 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 14,7 14,5 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,3 91,1
Lærertimer som gis til undervisning 7 048 8 037 7 556 6 313 6 260
Undervisningstimer totalt per elev 55 61 62 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no