Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sanne skole
Granavollen 11
2750 GRAN
Org.nr 975273830
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,1 10,7 12,0 11,2 9,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,3 12,2 11,9 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,0 59,3 44,7 40,2 41,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 20,0 24,5 26,8 27,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,2 12,2 11,9 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 15,9 14,7 14,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 6 745 7 048 8 037 7 556 6 313
Undervisningstimer totalt per elev 55 55 61 62 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no