Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandved skole
Gamle Asheimvei 9
4318 SANDNES
Org.nr 974610787
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 45,1 42,0 42,1 49,7 42,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 16,4 17,0 14,2 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 9 10 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 118,1 101,3 69,7 68,4 74,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 14,2 21,3 19,1 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 16,6 17,2 14,2 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 18,7 20,8 17,3 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8 96,3 100,0 91,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 29 861 27 303 27 326 33 910 29 134
Undervisningstimer totalt per elev 53 45 44 52 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no