Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandved skole
Gamle Asheimvei 9
4318 SANDNES
Org.nr 974610787
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 44,4 45,1 42,0 42,1 49,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 14,1 16,4 17,0 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 148,1 118,1 101,3 69,7 68,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,3 10,7 14,2 21,3 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 14,2 16,6 17,2 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 16,0 18,7 20,8 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,4 90,8 96,3 100,0 91,5
Lærertimer som gis til undervisning 30 387 29 861 27 303 27 326 33 910
Undervisningstimer totalt per elev 55 53 45 44 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no