Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandstrand oppvekstsenter - Avd skole
Sandstrand 142
9445 TOVIK
Org.nr 974592878
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Dielddanuori Suohkan - Tjeldsund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,5 4,5 4,9 5,0 5,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 7,8 8,4 7,6 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,2 37,6 79,2 33,3 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 19,0 9,8 21,1 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 7,8 8,6 7,7 6,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6 9,9 10,2 9,4 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,2 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,0 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 80,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 134 3 049 3 335 3 415 3 723
Undervisningstimer totalt per elev 90 95 88 98 120
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no