Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandsøy barne- og ungdomsskule
Sandshamn
6089 SANDSHAMN
Org.nr 975277380
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sande kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 5,2 5,8 4,3 4,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 5,1 3,9 4,3 3,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,7 4,5 4,0 2,8 1,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 8,5 5,3 6,9 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0 6,0 5,2 6,2 4,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,8 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,6 10,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 92,9 86,6 91,0 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 2 991 3 234 3 686 2 546 2 718
Undervisningstimer totalt per elev 115 141 176 159 209
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no