Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandsøy barne- og ungdomsskule
Sandshamn
6089 SANDSHAMN
Org.nr 975277380
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sande kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,0 4,8 5,2 5,8 4,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 6,2 5,1 3,9 4,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,8 5,7 4,5 4,0 2,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,3 10,0 8,5 5,3 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,9 7,0 6,0 5,2 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,3 92,9 86,6 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 234 2 991 3 234 3 686 2 546
Undervisningstimer totalt per elev 116 115 141 176 159
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no