Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandøya montessoriskole (privat)
Postvegen 5
3950 BREVIK
Org.nr 995199394
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sandøya montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Sandøya montessoriskole (privat) 12,8 12,3 7,0 7,4 7,7
Porsgrunn kommune 35,2 34,6 31,6 34,2 32,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Sandøya montessoriskole (privat) 3,7 3,6 5,1 5,2 5,5
Porsgrunn kommune 8,1 7,9 9,1 9,1 9,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sandøya montessoriskole (privat) 0 3 2 1 1
Porsgrunn kommune 3 6 4 3 4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sandøya montessoriskole (privat) 135,3 15,2 16,9 41,6 36,5
Porsgrunn kommune 77,9 45,7 75,6 92,7 64,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sandøya montessoriskole (privat) 2,7 23,5 28,8 12,0 13,5
Porsgrunn kommune 9,6 16,3 11,2 9,2 13,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sandøya montessoriskole (privat) 6,4 11,8 6,8 8,6 8,5
Porsgrunn kommune 10,9 12,8 12,5 12,5 14,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sandøya montessoriskole (privat) 4,1 3,1 6,8 5,2 5,7
Porsgrunn kommune 9,3 7,9 11,5 10,0 9,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sandøya montessoriskole (privat) 7,6 8,0 10,6 9,2 8,6
Porsgrunn kommune 12,9 13,8 15,3 14,2 15,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sandøya montessoriskole (privat) 13,9 8,6
Porsgrunn kommune 14,2 15,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sandøya montessoriskole (privat) 7,1 9,8
Porsgrunn kommune 14,8 18,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sandøya montessoriskole (privat) 7,7 7,7
Porsgrunn kommune 13,3 12,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sandøya montessoriskole (privat) 62,8 92,5 75,5 94,2 98,4
Porsgrunn kommune 81,3 89,2 87,8 92,5 92,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Sandøya montessoriskole (privat) 8 740 8 152 4 654 4 940 4 845
Porsgrunn kommune 23 163 21 879 19 582 22 326 20 435
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Sandøya montessoriskole (privat) 190 185 137 134 128
Porsgrunn kommune 88 85 74 76 71
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no