Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandøya montessoriskole (privat)
Postvegen 5
3950 BREVIK
Org.nr 995199394
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sandøya montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 12,3 7,0 7,4 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 3,7 3,6 5,1 5,2 5,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 3 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 135,3 15,2 16,9 41,6 36,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,7 23,5 28,8 12,0 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,4 11,8 6,8 8,6 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,1 3,1 6,8 5,2 5,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,6 8,0 10,6 9,2 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,1 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,7 7,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 62,8 92,5 75,5 94,2 98,4
Lærertimer som gis til undervisning 8 740 8 152 4 654 4 940 4 845
Undervisningstimer totalt per elev 190 185 137 134 128
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no