Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandøya Montessoriskole (privat)
Postvegen 5
3950 BREVIK
Org.nr 995199394
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sandøya Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,4 12,8 12,3 7,0 7,4
Antall elever per årsverk til undervisning 4,0 3,7 3,6 5,1 5,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 3 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 135,3 15,2 16,9 41,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 2,7 23,5 28,8 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,6 6,4 11,8 6,8 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,6 4,1 3,1 6,8 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,5 7,6 8,0 10,6 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,6 62,8 92,5 75,5 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 9 272 8 740 8 152 4 654 4 940
Undervisningstimer totalt per elev 175 190 185 137 134
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no