Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandøy kommune (utgått)
Kommunenr 1546
Kun utgåtte skoler med adresse i Sandøy kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Sandøy kommune (utgått) Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 18,2 3 332,6 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 10,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 602 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,8 53,9 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,9 18,1 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 11,2 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 13,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 14,9 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 13,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8 14,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6 17,4 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,8 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 514 2 148 389 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev 74 66 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no