Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandøy kommune (utgått)
Kommunenr 1546
Kun utgåtte skoler med adresse i Sandøy kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 18,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 514
Undervisningstimer totalt per elev 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no