Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandøy kommune (utgått)
Kommunenr 1546
Kun utgåtte skoler med adresse i Sandøy kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Sandøy kommune (utgått) 18,5 22,9 17,0 20,5 18,2
Møre og Romsdal fylke 3 159,7 3 171,1 3 243,9 3 276,0 3 332,6
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Sandøy kommune (utgått) 10,1 7,9 11,0 8,8 9,5
Møre og Romsdal fylke 11,6 11,6 11,2 11,1 10,8
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sandøy kommune (utgått) 2 3 3 2 4
Møre og Romsdal fylke 489 526 546 581 602
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sandøy kommune (utgått) 74,6 47,7 56,9 74,5 40,8
Møre og Romsdal fylke 67,0 62,3 59,8 56,3 53,9
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sandøy kommune (utgått) 11,5 14,6 17,0 10,7 20,9
Møre og Romsdal fylke 15,5 16,6 16,8 17,7 18,1
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sandøy kommune (utgått) 12,0 9,5 13,3 9,3 10,2
Møre og Romsdal fylke 12,3 12,3 11,8 11,6 11,2
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sandøy kommune (utgått) 10,1 8,0 11,6 11,7 12,6
Møre og Romsdal fylke 13,8 13,8 13,6 13,8 13,5
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sandøy kommune (utgått) 14,1 11,0 16,1 13,4 14,3
Møre og Romsdal fylke 15,9 15,9 15,4 15,4 14,9
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sandøy kommune (utgått) 11,8 11,4
Møre og Romsdal fylke 14,0 13,0
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sandøy kommune (utgått) 11,1 12,8
Møre og Romsdal fylke 14,9 14,9
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sandøy kommune (utgått) 18,1 19,6
Møre og Romsdal fylke 17,7 17,4
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sandøy kommune (utgått) 94,3 100,0 96,4 95,0 100,0
Møre og Romsdal fylke 96,3 95,1 95,1 94,7 94,8
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Sandøy kommune (utgått) 11 115 14 288 10 612 13 227 11 514
Møre og Romsdal fylke 2 011 739 2 021 990 2 084 490 2 106 204 2 148 389
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Sandøy kommune (utgått) 70 90 64 81 74
Møre og Romsdal fylke 61 62 64 64 66
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no