Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandøy kommune (utgått)
Kommunenr 1546
Kun utgåtte skoler med adresse i Sandøy kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bindal kommune 27,0 28,8 28,3 27,9 27,2
Bokn kommune 14,7 15,7 16,7 14,7 11,9
Bø kommune 31,0 29,8 29,6 34,2 32,0
Dønna kommune 29,2 26,9 27,6 25,4 26,3
Flakstad kommune 24,3 24,4 21,9 17,4 17,4
Flatanger kommune 19,0 17,1 16,5 11,7 12,5
Grane kommune 19,8 20,8 19,4 19,4 20,5
Høylandet kommune 21,3 21,9 22,7 23,8 25,4
Leka kommune 7,8 8,1 9,2 8,0 8,5
Lierne kommune 25,4 25,8 24,8 23,9 23,0
Lødingen kommune 24,0 28,2 27,9 31,1 28,6
Moskenes kommune 11,4 11,8 13,7 14,7 14,7
Osen kommune 14,5 16,4 16,5 16,2 16,9
Rødøy kommune 35,7 33,5 31,4 32,4 32,2
Træna kommune 8,3 8,0 7,7 8,0 5,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Bindal kommune 6,5 6,1 6,3 6,8 6,7
Bokn kommune 9,1 8,8 8,3 9,0 9,8
Bø kommune 8,7 8,9 8,9 8,0 8,0
Dønna kommune 6,8 7,6 7,0 7,3 7,0
Flakstad kommune 6,1 6,3 5,8 7,0 7,0
Flatanger kommune 6,4 6,3 6,4 8,6 7,9
Grane kommune 10,2 9,2 9,6 10,7 9,1
Høylandet kommune 10,2 10,1 9,7 8,7 8,3
Leka kommune 7,6 7,6 6,9 7,4 6,7
Lierne kommune 7,4 7,3 6,8 7,7 7,2
Lødingen kommune 10,3 9,3 8,7 7,9 8,7
Moskenes kommune 7,9 8,1 7,4 6,6 6,1
Osen kommune 7,9 7,3 7,3 7,1 6,4
Rødøy kommune 5,6 5,2 5,3 5,1 5,0
Træna kommune 9,1 9,9 9,0 7,3 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bindal kommune 4 5 4 5 4
Bokn kommune 3 4 3 2 2
Bø kommune 3 4 5 6 6
Dønna kommune 4 5 6 5 5
Flakstad kommune 2 2 2 1 2
Flatanger kommune 3 2 3 2 2
Grane kommune 6 5 4 8 5
Høylandet kommune 3 3 3 2 2
Leka kommune 0 1 0 0 0
Lierne kommune 5 5 5 6 4
Lødingen kommune 4 3 4 4 5
Moskenes kommune 3 2 3 4 4
Osen kommune 3 2 2 3 2
Rødøy kommune 1 1 3 2 5
Træna kommune 2 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bindal kommune 38,6 29,2 40,7 32,6 40,7
Bokn kommune 48,2 30,2 38,2 49,5 41,7
Bø kommune 72,9 57,5 44,4 38,0 39,7
Dønna kommune 49,7 38,9 27,1 31,9 31,4
Flakstad kommune 75,1 59,8 49,8 87,3 72,3
Flatanger kommune 43,1 49,3 32,9 42,9 57,8
Grane kommune 27,2 32,5 37,2 21,9 30,8
Høylandet kommune 68,2 69,3 56,8 75,8 77,0
Leka kommune 160,0 49,1 161,8 169,7 180,0
Lierne kommune 34,2 32,4 30,4 28,8 33,5
Lødingen kommune 51,4 71,2 61,7 49,4 41,1
Moskenes kommune 34,0 44,5 33,0 22,3 19,3
Osen kommune 33,4 53,5 54,0 35,4 42,4
Rødøy kommune 219,3 198,8 50,8 73,6 32,1
Træna kommune 42,5 64,0 43,7 36,3 21,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bindal kommune 15,3 18,8 13,8 18,5 14,6
Bokn kommune 17,0 24,7 17,5 14,7 19,2
Bø kommune 11,0 14,3 17,9 18,8 18,1
Dønna kommune 12,4 17,6 23,3 20,6 19,9
Flakstad kommune 7,6 9,8 10,9 7,7 9,2
Flatanger kommune 13,7 12,1 17,8 18,2 12,3
Grane kommune 32,6 25,5 22,8 41,0 26,4
Høylandet kommune 13,1 12,8 14,6 10,1 9,0
Leka kommune 4,5 14,4 3,7 4,1 3,5
Lierne kommune 18,9 19,2 19,9 23,1 18,7
Lødingen kommune 17,9 11,3 12,5 14,3 17,5
Moskenes kommune 23,4 16,9 21,9 26,9 28,5
Osen kommune 23,3 12,2 12,1 17,8 13,5
Rødøy kommune 2,3 2,5 9,7 6,7 14,8
Træna kommune 19,3 12,5 16,3 18,3 42,2
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bindal kommune 7,5 6,6 7,0 7,6 7,5
Bokn kommune 11,8 10,1 8,8 10,5 12,6
Bø kommune 9,1 8,8 9,0 8,0 8,3
Dønna kommune 6,8 8,2 7,4 8,3 7,8
Flakstad kommune 6,8 6,5 7,0 7,7 7,0
Flatanger kommune 6,5 6,9 7,1 8,5 8,4
Grane kommune 11,4 9,4 9,7 11,9 9,4
Høylandet kommune 12,1 11,7 11,2 9,0 8,8
Leka kommune 9,2 8,3 7,7 8,6 7,0
Lierne kommune 7,7 7,1 6,6 8,5 8,2
Lødingen kommune 10,8 10,7 9,8 9,4 10,5
Moskenes kommune 9,8 8,9 7,7 6,9 6,9
Osen kommune 9,2 8,3 8,3 7,2 7,2
Rødøy kommune 6,1 5,9 5,6 5,7 6,0
Træna kommune 10,2 10,6 9,8 8,3 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bindal kommune 7,1 7,4 7,3 7,8 7,5
Bokn kommune 8,1 9,8 10,3 10,1 9,9
Bø kommune 11,3 12,8 12,2 10,6 10,2
Dønna kommune 9,4 9,4 8,4 7,7 8,3
Flakstad kommune 7,2 8,2 6,2 8,3 10,0
Flatanger kommune 9,2 8,2 7,8 11,9 9,5
Grane kommune 12,0 11,7 12,8 12,1 11,5
Høylandet kommune 10,8 10,8 10,4 10,9 10,3
Leka kommune 6,0 8,7 7,3 7,8 8,3
Lierne kommune 10,1 10,7 9,8 9,0 7,8
Lødingen kommune 12,4 9,7 9,5 7,5 8,4
Moskenes kommune 7,6 9,5 9,3 8,2 6,3
Osen kommune 8,2 7,6 8,2 9,8 7,6
Rødøy kommune 6,7 6,2 6,7 6,1 5,2
Træna kommune 10,4 11,8 11,0 8,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bindal kommune 9,3 8,8 9,0 10,2 9,5
Bokn kommune 12,8 12,4 10,4 11,9 14,0
Bø kommune 12,0 13,0 13,5 11,4 11,6
Dønna kommune 10,3 11,7 9,6 10,6 10,1
Flakstad kommune 8,4 9,1 9,0 8,6 9,6
Flatanger kommune 8,9 8,4 8,5 11,6 10,0
Grane kommune 13,3 12,9 11,8 12,6 14,8
Høylandet kommune 14,9 13,7 12,7 10,6 10,7
Leka kommune 8,7 9,6 8,4 8,5 7,5
Lierne kommune 10,2 10,0 9,4 9,9 9,1
Lødingen kommune 13,1 12,3 11,5 11,0 12,0
Moskenes kommune 10,2 11,7 8,7 8,9 7,6
Osen kommune 10,8 9,4 9,9 9,9 8,9
Rødøy kommune 6,8 6,4 6,4 6,0 6,0
Træna kommune 14,7 13,3 19,0 11,2 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bindal kommune 10,2 8,1
Bokn kommune 10,1 14,5
Bø kommune 10,1 12,0
Dønna kommune 10,1 8,5
Flakstad kommune 8,9 7,6
Flatanger kommune 12,3 14,4
Grane kommune 10,9 11,9
Høylandet kommune 8,9 8,3
Leka kommune 8,3 6,9
Lierne kommune 9,6 7,6
Lødingen kommune 11,3 11,3
Moskenes kommune 6,9 6,3
Osen kommune 9,0 8,1
Rødøy kommune 6,6 7,7
Træna kommune 7,2 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bindal kommune 9,1 10,3
Bokn kommune 15,4 17,6
Bø kommune 10,2 9,6
Dønna kommune 12,8 9,9
Flakstad kommune 7,6 8,5
Flatanger kommune 7,0 7,0
Grane kommune 15,9 14,0
Høylandet kommune 11,7 12,1
Leka kommune 9,7 7,3
Lierne kommune 8,7 10,5
Lødingen kommune 13,4 14,0
Moskenes kommune 10,0 9,2
Osen kommune 7,8 8,1
Rødøy kommune 5,1 5,2
Træna kommune 13,8 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bindal kommune 11,4 10,5
Bokn kommune 11,4 11,6
Bø kommune 14,2 13,4
Dønna kommune 9,8 11,9
Flakstad kommune 9,3 14,5
Flatanger kommune 16,2 10,3
Grane kommune 12,4 20,5
Høylandet kommune 11,5 12,8
Leka kommune 7,8 8,3
Lierne kommune 11,3 9,9
Lødingen kommune 9,0 11,3
Moskenes kommune 11,1 8,0
Osen kommune 14,5 10,5
Rødøy kommune 6,3 5,4
Træna kommune 12,5 322,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bindal kommune 92,2 86,2 93,9 88,4 91,7
Bokn kommune 73,6 84,4 94,2 96,9 100,0
Bø kommune 92,5 79,0 79,5 86,7 91,9
Dønna kommune 98,9 93,7 99,0 97,6 97,1
Flakstad kommune 90,2 97,3 86,4 92,4 83,8
Flatanger kommune 87,5 90,9 89,5 72,6 93,9
Grane kommune 93,5 94,6 94,4 89,1 97,2
Høylandet kommune 95,1 97,1 94,8 98,0 98,0
Leka kommune 99,4 96,4 90,6 80,2 83,1
Lierne kommune 97,4 94,7 81,3 94,7 100,0
Lødingen kommune 96,0 94,5 94,4 90,9 83,5
Moskenes kommune 97,2 97,0 89,8 89,8 94,0
Osen kommune 93,3 93,7 100,0 100,0 97,2
Rødøy kommune 93,6 91,4 99,2 98,1 94,8
Træna kommune 69,6 81,1 72,6 90,2 90,3
Lærertimer som gis til undervisning
Bindal kommune 17 415 18 535 17 842 17 547 17 145
Bokn kommune 9 389 9 349 9 555 8 371 6 768
Bø kommune 20 161 19 579 18 791 21 940 20 539
Dønna kommune 18 773 17 226 17 872 16 171 16 477
Flakstad kommune 15 959 16 161 14 393 11 923 11 639
Flatanger kommune 12 396 11 443 10 770 7 532 8 042
Grane kommune 12 136 13 329 12 110 11 477 13 025
Høylandet kommune 13 253 13 566 13 822 14 927 15 045
Leka kommune 5 245 5 349 5 663 5 334 5 727
Lierne kommune 15 557 15 577 15 768 14 660 14 171
Lødingen kommune 15 171 17 413 17 532 19 798 16 719
Moskenes kommune 8 053 7 714 9 481 9 481 9 481
Osen kommune 10 111 10 497 10 554 10 270 10 673
Rødøy kommune 22 937 22 242 20 753 21 875 21 454
Træna kommune 5 321 4 636 4 310 5 117 3 514
Undervisningstimer totalt per elev
Bindal kommune 109 117 112 104 106
Bokn kommune 78 80 85 78 71
Bø kommune 81 80 80 90 89
Dønna kommune 104 94 102 97 100
Flakstad kommune 115 113 121 102 101
Flatanger kommune 111 112 111 83 90
Grane kommune 69 77 74 66 78
Høylandet kommune 69 70 74 82 85
Leka kommune 94 94 103 95 106
Lierne kommune 95 97 105 92 98
Lødingen kommune 69 76 81 90 82
Moskenes kommune 88 87 96 108 117
Osen kommune 89 98 98 101 110
Rødøy kommune 126 135 134 138 140
Træna kommune 78 72 78 97 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no