Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandøy kommune
Kommunenr 1546
Alle grunnskoler med adresse i Sandøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,0 18,5 22,9 17,0 20,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,1 7,9 11,0 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,1 74,6 47,7 56,9 74,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 11,5 14,6 17,0 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,0 9,5 13,3 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 10,1 8,0 11,6 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 14,1 11,0 16,1 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,8 94,3 100,0 96,4 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 874 11 115 14 288 10 612 13 227
Undervisningstimer totalt per elev 69 70 90 64 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no