Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandøy kommune (utgått)
Kommunenr 1546
Kun utgåtte skoler med adresse i Sandøy kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,5 22,9 17,0 20,5 18,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 7,9 11,0 8,8 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,6 47,7 56,9 74,5 40,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 14,6 17,0 10,7 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 9,5 13,3 9,3 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,1 8,0 11,6 11,7 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 11,0 16,1 13,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 100,0 96,4 95,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 115 14 288 10 612 13 227 11 514
Undervisningstimer totalt per elev 70 90 64 81 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no