Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnessund skole
Slettabakken 16
9101 KVALØYSLETTA
Org.nr 974566443
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,1 11,9 13,7 13,6 14,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,4 10,4 11,2 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,0 150,0 66,5 46,9 43,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 6,9 14,6 21,4 22,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 11,3 10,4 11,2 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 14,5 15,1 21,5 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,1 92,5 93,2 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 8 343 8 011 9 494 9 031 9 647
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 71 66 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no