Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnessund skole
Slettabakken 16
9101 KVALØYSLETTA
Org.nr 974566443
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,9 13,7 13,6 14,7 14,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,4 11,2 11,1 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 150,0 66,5 46,9 43,9 55,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 14,6 21,4 22,5 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 10,4 11,2 11,2 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 15,1 21,5 17,0 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,1 92,5 93,2 93,2 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 8 011 9 494 9 031 9 647 9 215
Undervisningstimer totalt per elev 65 71 66 67 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no