Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes skule
Austfjordvegen 2634
5981 MASFJORDNES
Org.nr 975285839
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Masfjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,6 10,3 10,0 10,8 10,0
Antall elever per årsverk til undervisning 5,2 5,6 6,4 6,5 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,6 29,4 38,6 32,1 48,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 17,5 14,0 17,3 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,6 6,1 7,4 6,8 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,4 6,6 6,9 7,6 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,8 7,4 8,7 8,6 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,5 94,0 97,6 83,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 685 6 625 5 929 6 667 6 441
Undervisningstimer totalt per elev 134 125 110 111 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no