Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes skole (UTGÅTT)
Sundelinv 72
9910 BJØRNEVATN
Org.nr 975296350
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 18,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 12 873
Undervisningstimer totalt per elev 114
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no