Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes skole
Sundelinveien 72
9910 BJØRNEVATN
Org.nr 975296350
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Sandnes skole 14,7 13,9 16,6 18,9 18,8
Sør-Varanger kommune 166,2 163,0 174,0 160,9 154,8
Finnmark Finnmárku fylke 1 171,5 1 171,3 1 181,7 1 168,7 1 155,2
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Sandnes skole 7,8 8,3 7,9 6,9 6,5
Sør-Varanger kommune 7,7 8,0 7,3 7,8 7,9
Finnmark Finnmárku fylke 8,5 8,4 8,3 8,3 8,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sandnes skole 2 1 2 2 2
Sør-Varanger kommune 17 18 18 20 24
Finnmark Finnmárku fylke 138 135 133 138 138
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sandnes skole 68,7 77,8 80,7 75,0 66,5
Sør-Varanger kommune 69,8 66,0 65,9 56,8 46,2
Finnmark Finnmárku fylke 64,7 65,0 65,0 62,2 60,0
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sandnes skole 10,2 9,7 9,0 8,4 9,0
Sør-Varanger kommune 10,2 11,0 10,1 12,4 15,5
Finnmark Finnmárku fylke 11,8 11,5 11,3 11,8 12,0
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sandnes skole 7,8 8,4 8,1 7,1 6,8
Sør-Varanger kommune 8,6 8,8 7,8 8,6 8,6
Finnmark Finnmárku fylke 9,3 9,2 9,0 8,9 8,9
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sandnes skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sør-Varanger kommune 8,9 9,6 9,4 9,4 9,9
Finnmark Finnmárku fylke 10,2 10,1 9,9 10,0 9,7
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sandnes skole 10,1 10,0 11,5 11,2 9,6
Sør-Varanger kommune 12,5 12,8 11,4 12,4 12,2
Finnmark Finnmárku fylke 12,1 12,1 11,8 11,6 11,3
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sandnes skole 10,2
Sør-Varanger kommune 10,6
Finnmark Finnmárku fylke 10,5
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sandnes skole 9,2
Sør-Varanger kommune 12,9
Finnmark Finnmárku fylke 11,9
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sandnes skole 0,0
Sør-Varanger kommune 13,5
Finnmark Finnmárku fylke 11,8
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sandnes skole 93,9 83,4 86,9 88,5 94,2
Sør-Varanger kommune 94,1 90,6 86,8 88,0 91,9
Finnmark Finnmárku fylke 93,7 92,3 91,7 90,4 90,7
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Sandnes skole 9 764 9 404 11 309 12 886 12 873
Sør-Varanger kommune 108 980 104 695 112 699 103 547 99 703
Finnmark Finnmárku fylke 745 944 736 638 744 838 739 649 729 006
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Sandnes skole 95 90 93 107 114
Sør-Varanger kommune 92 89 98 91 90
Finnmark Finnmárku fylke 84 84 86 86 88
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no