Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes skole
Sundelinveien 72
9910 BJØRNEVATN
Org.nr 975296350
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,7 13,9 16,6 18,9 18,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 8,3 7,9 6,9 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,7 77,8 80,7 75,0 66,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 9,7 9,0 8,4 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 8,4 8,1 7,1 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 10,0 11,5 11,2 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 83,4 86,9 88,5 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 9 764 9 404 11 309 12 886 12 873
Undervisningstimer totalt per elev 95 90 93 107 114
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no