Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes skole (utgått)
Sundelinv 72
9910 BJØRNEVATN
Org.nr 975296350
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,9 16,6 18,9 18,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 7,9 6,9 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,8 80,7 75,0 66,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 9,0 8,4 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 8,1 7,1 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 11,5 11,2 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,4 86,9 88,5 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 9 404 11 309 12 886 12 873
Undervisningstimer totalt per elev 90 93 107 114
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no