Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes skole
Østre Tromøyvei 461
4812 KONGSHAVN
Org.nr 975280896
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Sandnes skole Arendal kommune Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 443,1 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 12,6 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 94 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,3 53,5 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 21,2 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 13,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 16,3 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 15,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3 17,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,1 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 13 254 284 201 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 53 57 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no