Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes skole
Østre Tromøyvei 461
4812 KONGSHAVN
Org.nr 975280896
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Sandnes skole 17,4 19,0 18,8 19,1 19,6
Arendal kommune 52,4 57,2 60,3 67,6 67,4
Agder fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Sandnes skole 17,2 14,9 15,1 14,8 14,1
Arendal kommune 10,8 10,5 10,3 9,2 9,5
Agder fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sandnes skole 4 4 4 3 4
Arendal kommune 9 14 9 8 9
Agder fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sandnes skole 66,8 73,5 68,8 78,9 65,3
Arendal kommune 57,6 40,3 60,8 68,0 62,0
Agder fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sandnes skole 22,7 18,5 20,6 17,6 19,7
Arendal kommune 17,2 23,7 15,1 11,9 13,5
Agder fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sandnes skole 17,0 15,1 15,2 14,9 14,3
Arendal kommune 13,1 11,5 11,1 11,8 12,5
Agder fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sandnes skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arendal kommune 12,8 12,9 14,3 10,3 10,5
Agder fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sandnes skole 18,8 16,6 17,3 17,1 16,1
Arendal kommune 15,2 17,3 18,1 15,1 15,4
Agder fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sandnes skole 15,3 15,0
Arendal kommune 15,0 16,7
Agder fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sandnes skole 19,4 17,3
Arendal kommune 18,0 15,8
Agder fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sandnes skole 0,0 0,0
Arendal kommune 13,7 14,2
Agder fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sandnes skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Arendal kommune 88,1 93,1 94,7 86,7 94,4
Agder fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Sandnes skole 11 343 12 826 13 110 13 338 13 254
Arendal kommune 33 609 38 331 38 722 41 556 41 054
Agder fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Sandnes skole 43 50 49 50 53
Arendal kommune 65 70 70 76 73
Agder fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no