Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes skole
Østre Tromøyvei 461
4812 KONGSHAVN
Org.nr 975280896
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Sandnes skole 17,4 19,0 18,8 19,1 19,6
Arendal kommune 415,6 429,3 432,2 433,8 443,1
Agder fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Sandnes skole 17,2 14,9 15,1 14,8 14,1
Arendal kommune 13,3 13,0 12,7 12,9 12,6
Agder fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sandnes skole 4 4 4 3 4
Arendal kommune 97 104 108 92 94
Agder fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sandnes skole 66,8 73,5 68,8 78,9 65,3
Arendal kommune 50,4 48,0 45,5 54,6 53,5
Agder fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sandnes skole 22,7 18,5 20,6 17,6 19,7
Arendal kommune 23,3 24,1 25,0 21,2 21,2
Agder fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sandnes skole 17,0 15,1 15,2 14,9 14,3
Arendal kommune 14,9 14,5 14,0 14,5 13,8
Agder fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sandnes skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arendal kommune 14,2 14,3 13,9 13,8 14,3
Agder fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sandnes skole 18,8 16,6 17,3 17,1 16,1
Arendal kommune 17,8 17,3 16,3 16,7 16,3
Agder fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sandnes skole 15,3 15,0
Arendal kommune 16,3 15,0
Agder fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sandnes skole 19,4 17,3
Arendal kommune 17,5 17,2
Agder fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sandnes skole 0,0 0,0
Arendal kommune 16,4 17,1
Agder fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sandnes skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Arendal kommune 98,4 96,8 97,7 97,4 98,0
Agder fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Sandnes skole 11 343 12 826 13 110 13 338 13 254
Arendal kommune 260 675 271 943 275 488 275 937 284 201
Agder fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Sandnes skole 43 50 49 50 53
Arendal kommune 53 55 56 55 57
Agder fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no