Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes skole
Østre Tromøyvei 461
4812 KONGSHAVN
Org.nr 975280896
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,4 19,0 18,8 19,1 19,6
Antall elever per årsverk til undervisning 17,2 14,9 15,1 14,8 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,8 73,5 68,8 78,9 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,7 18,5 20,6 17,6 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 15,1 15,2 14,9 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 16,6 17,3 17,1 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 343 12 826 13 110 13 338 13 254
Undervisningstimer totalt per elev 43 50 49 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no