Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes skole
Østre Tromøyvei 461
4812 KONGSHAVN
Org.nr 975280896
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,2 17,4 19,0 18,8 19,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 17,2 14,9 15,1 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,2 66,8 73,5 68,8 78,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 22,7 18,5 20,6 17,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 17,0 15,1 15,2 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 18,8 16,6 17,3 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 744 11 343 12 826 13 110 13 338
Undervisningstimer totalt per elev 48 43 50 49 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no