Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes skole
Østre Tromøyvei 461
4812 KONGSHAVN
Org.nr 975280896
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Sandnes skole 17,4 19,0 18,8 19,1 19,6
Arendal kommune 468,1 486,5 492,6 501,4 510,5
Agder fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Sandnes skole 17,2 14,9 15,1 14,8 14,1
Arendal kommune 13,0 12,7 12,4 12,4 12,2
Agder fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sandnes skole 4 4 4 3 4
Arendal kommune 106 117 117 100 103
Agder fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sandnes skole 66,8 73,5 68,8 78,9 65,3
Arendal kommune 51,1 47,2 46,7 55,7 54,3
Agder fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sandnes skole 22,7 18,5 20,6 17,6 19,7
Arendal kommune 22,6 24,1 23,8 19,9 20,2
Agder fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sandnes skole 17,0 15,1 15,2 14,9 14,3
Arendal kommune 14,7 14,1 13,6 14,2 13,6
Agder fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sandnes skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arendal kommune 14,0 14,1 14,0 13,2 13,6
Agder fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sandnes skole 18,8 16,6 17,3 17,1 16,1
Arendal kommune 17,5 17,3 16,4 16,5 16,2
Agder fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sandnes skole 15,3 15,0
Arendal kommune 16,2 15,2
Agder fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sandnes skole 19,4 17,3
Arendal kommune 17,5 17,1
Agder fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sandnes skole 0,0 0,0
Arendal kommune 16,0 16,7
Agder fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sandnes skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Arendal kommune 97,2 96,4 97,3 96,0 97,5
Agder fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Sandnes skole 11 343 12 826 13 110 13 338 13 254
Arendal kommune 294 284 310 274 314 210 317 493 325 255
Agder fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Sandnes skole 43 50 49 50 53
Arendal kommune 54 56 57 57 58
Agder fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no