Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes skole
Sjyveien 7
8450 STOKMARKNES
Org.nr 974587971
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hadsel kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,5 14,9 11,1 9,4 10,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 9,6 10,4 10,4 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,4 65,9 76,6 121,1 92,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 12,4 11,6 7,5 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 10,3 11,1 10,6 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 11,3 10,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 12,6 13,1 11,7 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,7 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 100,0 94,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 172 9 063 6 840 6 099 6 466
Undervisningstimer totalt per elev 87 74 70 71 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no