Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes og Bjørnevatn skole
Nybrottsveien 27B
9910 BJØRNEVATN
Org.nr 922573115
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 49,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 30 761
Undervisningstimer totalt per elev 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no