Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes Montessoriskole (privat)
C/o Håkon Østgård Sandnesveien 83
8450 STOKMARKNES
Org.nr 918525750
Privatskole
Grunnskole
Skoleeier: Sandnes Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Godkjent, ikke startet
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Sandnes Montessoriskole (privat)
Hadsel kommune 110,8 111,9 101,8 102,1 105,0
Nordland fylke 3 051,7 3 145,5 3 185,2 3 189,1 3 204,3
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Sandnes Montessoriskole (privat)
Hadsel kommune 8,8 8,5 9,6 9,8 9,6
Nordland fylke 10,2 9,9 9,8 9,7 9,6
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sandnes Montessoriskole (privat)
Hadsel kommune 25 23 29 43 46
Nordland fylke 482 520 563 567 582
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sandnes Montessoriskole (privat)
Hadsel kommune 36,6 37,5 30,1 21,1 19,8
Nordland fylke 58,3 53,7 49,6 49,1 47,2
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sandnes Montessoriskole (privat)
Hadsel kommune 22,2 21,0 28,9 41,6 43,9
Nordland fylke 15,8 16,5 17,7 17,8 18,2
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sandnes Montessoriskole (privat)
Hadsel kommune 9,6 9,9 11,0 11,1 10,6
Nordland fylke 11,1 10,9 10,5 10,5 10,4
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sandnes Montessoriskole (privat)
Hadsel kommune 10,3 9,2 10,2 10,5 10,6
Nordland fylke 11,6 11,4 11,6 11,5 11,2
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sandnes Montessoriskole (privat)
Hadsel kommune 13,0 16,0 14,1 14,9 14,2
Nordland fylke 14,2 14,2 13,8 13,8 13,7
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sandnes Montessoriskole (privat)
Hadsel kommune 13,6 14,8
Nordland fylke 12,7 12,5
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sandnes Montessoriskole (privat)
Hadsel kommune 15,6 13,2
Nordland fylke 13,9 14,1
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sandnes Montessoriskole (privat)
Hadsel kommune 16,2 14,6
Nordland fylke 15,0 14,7
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sandnes Montessoriskole (privat)
Hadsel kommune 93,8 93,5 90,4 93,4 95,8
Nordland fylke 94,7 92,5 92,6 93,1 94,2
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Sandnes Montessoriskole (privat)
Hadsel kommune 72 152 73 003 65 502 65 168 68 058
Nordland fylke 1 956 505 2 007 042 2 035 123 2 038 804 2 043 816
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Sandnes Montessoriskole (privat)
Hadsel kommune 80 83 74 73 75
Nordland fylke 70 72 73 73 74
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no