Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes kommune
Kommunenr 1102
Alle grunnskoler med adresse i Sandnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 893,5 878,8 844,6 903,5 956,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,7 13,4 12,9 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 136 143 138 161 169
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,3 68,6 73,1 64,3 62,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 16,3 16,4 17,8 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,8 14,7 13,8 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 14,1 14,8 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 17,5 18,2 17,3 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 92,7 95,4 94,2 92,6
Lærertimer som gis til undervisning 565 783 549 817 537 740 572 583 603 735
Undervisningstimer totalt per elev 58 56 53 55 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no