Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes International School AS (privat)
Einartangen 2
4309 SANDNES
Org.nr 915121624
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes International School AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Sandnes International School AS (privat) 2,5 3,1 9,2
Sandnes kommune
Rogaland fylke 313,4 319,0 348,5 382,3 384,7
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Sandnes International School AS (privat) 7,0 8,6 4,5
Sandnes kommune
Rogaland fylke 9,3 9,1 8,8 8,7 9,9
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sandnes International School AS (privat) 1 3 0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 46 56 58 69 74
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sandnes International School AS (privat) 17,0 9,6 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 54,4 45,4 47,2 43,7 46,1
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sandnes International School AS (privat) 39,7 80,6 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 14,7 17,4 16,5 18,0 19,1
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sandnes International School AS (privat) 7,8 10,0 5,2
Sandnes kommune
Rogaland fylke 11,1 11,6 10,3 10,4 12,3
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sandnes International School AS (privat) 0,0 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 11,2 10,9 10,9 10,9 12,5
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sandnes International School AS (privat) 7,8 11,8 5,3
Sandnes kommune
Rogaland fylke 13,3 13,7 12,7 12,8 15,2
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sandnes International School AS (privat) 22,1 10,4
Sandnes kommune
Rogaland fylke 12,6 14,5
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sandnes International School AS (privat) 5,0 0,5
Sandnes kommune
Rogaland fylke 12,0 15,3
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sandnes International School AS (privat) 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 13,3 15,7
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sandnes International School AS (privat) 100,0 22,2 80,8
Sandnes kommune
Rogaland fylke 89,1 88,6 88,6 87,4 84,4
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Sandnes International School AS (privat) 1 806 2 052 6 540
Sandnes kommune
Rogaland fylke 196 387 194 217 223 686 251 613 244 112
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Sandnes International School AS (privat) 106 86 164
Sandnes kommune
Rogaland fylke 78 77 82 84 72
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no