Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes International School AS (privat)
Einartangen 2
4309 SANDNES
Org.nr 915121624
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes International School AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,5 3,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,0 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 17,0 9,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 39,7 80,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,8 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 22,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 22,2
Lærertimer som gis til undervisning 1 806 2 052
Undervisningstimer totalt per elev 106 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no