Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes Friskole AS (privat)
Elveosen 8
4323 SANDNES
Org.nr 986978070
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes Friskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 21,2 18,6 18,7 18,2
Antall elever per årsverk til undervisning 5,1 6,1 6,7 6,3 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,0 18,7 18,8 16,2 19,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 30,3 32,5 34,0 27,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,0 7,1 8,1 6,9 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,2 7,3 7,2 7,6 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,5 9,8 12,7 9,3 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,6 71,8 84,5 82,5 84,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 876 13 544 11 943 11 383 11 167
Undervisningstimer totalt per elev 137 113 105 111 114
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no