Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandnes barneskole
Øysteins Gate 9
8803 SANDNESSJØEN
Org.nr 975294986
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alstahaug kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,2 16,0 16,4 16,4 16,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 9,6 8,4 8,6 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,6 45,6 28,2 26,9 26,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2 17,8 24,3 26,1 26,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 9,6 8,5 8,6 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 10,2 11,8 19,5 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,7 93,2 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 191 10 092 9 994 9 946 10 117
Undervisningstimer totalt per elev 75 78 88 86 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no