Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandland skole
Sandland
9585 SANDLAND
Org.nr 975279901
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Loppa kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,3 2,1 3,5 2,6 1,8
Antall elever per årsverk til undervisning 3,0 1,5 1,5 1,7 2,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 1,4 2,0 6,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,0 0,7 2,0 2,0 1,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,7 1,8 1,7 2,2 2,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 1,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 66,2 71,4 67,9 51,4
Lærertimer som gis til undervisning 874 1 320 2 434 1 625 998
Undervisningstimer totalt per elev 218 440 487 406 333
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no