Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandhornøy skole - Avd skole
Dalan
8130 SANDHORNØY
Org.nr 974545373
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gildeskål kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,2 5,4 5,4 4,7 4,2
Antall elever per årsverk til undervisning 4,8 6,0 6,2 6,1 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,8 13,0 26,4 22,7 19,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 44,2 22,4 25,4 30,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,4 6,9 7,0 7,4 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,4 5,3 6,0 5,6 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,8 8,0 8,2 7,9 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 70,3 78,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 262 3 705 3 705 3 135 2 679
Undervisningstimer totalt per elev 147 120 116 116 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no