Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandgotna skole
Elvetun 18
5172 LODDEFJORD
Org.nr 974737833
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,7 42,4 46,7 50,0 50,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,1 10,1 9,1 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 12 10 11 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,6 33,3 39,8 36,3 32,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 34,7 28,8 22,0 22,3 25,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 14,8 13,4 12,1 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,2 21,8 18,9 16,8 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 99,4 98,3 97,7 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 22 561 24 012 26 607 29 188 31 274
Undervisningstimer totalt per elev 57 59 65 72 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no