Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandfallet ungdomsskole
Sandfallveien 30
9510 ALTA
Org.nr 984606060
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,3 28,8 26,5 27,1 27,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 9,8 11,0 10,7 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,0 92,8 91,0 133,5 125,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 9,6 10,5 6,8 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 13,1 14,7 14,3 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,0 18,1 16,4 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,5 86,7 100,0 100,0 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 16 929 17 256 15 076 15 076 14 925
Undervisningstimer totalt per elev 63 67 60 61 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no