Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandesundsveien barneskole
Sandesundsveien 53
1724 SARPSBORG
Org.nr 975280373
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,0 31,9 45,7 44,6 42,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 15,3 10,2 11,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 217,0 213,8 135,0 114,6 69,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 6,1 6,9 8,6 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 15,3 10,3 11,1 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 22,9 14,5 14,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,7 100,0 100,0 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 22 948 20 326 31 001 29 284 28 596
Undervisningstimer totalt per elev 55 49 72 67 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no