Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sander skole (utgått)
2116 SANDER
Org.nr 975273008
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 8 871
Undervisningstimer totalt per elev 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no