Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sander skole (utgått)
2116 SANDER
Org.nr 975273008
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Sander skole (utgått) 15,3 14,3 14,3 14,3
Sør-Odal kommune 81,6 82,2 76,9 81,7 75,4
Hedmark fylke (utgått) 2 066,1 2 080,7 2 116,9 2 083,4 2 083,9
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Sander skole (utgått) 12,3 13,4 12,7 12,2
Sør-Odal kommune 11,4 10,8 11,7 11,2 12,5
Hedmark fylke (utgått) 11,6 11,3 11,1 11,3 11,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sander skole (utgått) 3 2 2 3
Sør-Odal kommune 21 18 15 16 14
Hedmark fylke (utgått) 306 329 327 345 341
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sander skole (utgått) 47,5 66,1 62,8 58,4
Sør-Odal kommune 40,0 44,1 50,8 50,0 55,8
Hedmark fylke (utgått) 69,2 64,0 63,8 60,5 60,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sander skole (utgått) 22,0 16,9 16,9 17,4
Sør-Odal kommune 25,4 21,9 20,0 19,6 19,0
Hedmark fylke (utgått) 14,8 15,8 15,4 16,6 16,4
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sander skole (utgått) 12,3 14,0 12,7 12,2
Sør-Odal kommune 12,1 13,1 12,2 12,2 14,6
Hedmark fylke (utgått) 12,5 12,4 12,0 12,1 11,9
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sander skole (utgått) 0,0 0,0 0,0 0,0
Sør-Odal kommune 13,4 10,7 14,3 12,6 13,2
Hedmark fylke (utgått) 13,9 13,5 13,6 14,1 14,0
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sander skole (utgått) 14,5 16,1 15,3 18,1
Sør-Odal kommune 14,1 14,1 16,4 16,2 16,9
Hedmark fylke (utgått) 15,6 15,6 15,3 15,8 15,5
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sander skole (utgått) 16,9
Sør-Odal kommune 13,9 14,3
Hedmark fylke (utgått) 14,3 13,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sander skole (utgått) 19,9
Sør-Odal kommune 16,0 20,7
Hedmark fylke (utgått) 15,7 15,7
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sander skole (utgått) 0,0
Sør-Odal kommune 20,5 17,1
Hedmark fylke (utgått) 18,0 17,9
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sander skole (utgått) 93,2 96,6 96,6 96,6
Sør-Odal kommune 88,6 93,4 90,9 89,8 100,0
Hedmark fylke (utgått) 97,7 97,1 97,2 97,2 98,5
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Sander skole (utgått) 9 612 8 871 8 871 8 871
Sør-Odal kommune 51 538 51 986 47 528 50 674 45 147
Hedmark fylke (utgått) 1 304 353 1 319 429 1 336 145 1 315 357 1 319 731
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Sander skole (utgått) 60 55 58 61
Sør-Odal kommune 62 65 61 63 56
Hedmark fylke (utgått) 61 63 64 63 64
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no