Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sander skole
Neset 3
2116 SANDER
Org.nr 975273008
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Odal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,1 15,3 14,3 14,3 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,3 13,4 12,7 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,5 47,5 66,1 62,8 58,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,8 22,0 16,9 16,9 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 12,3 14,0 12,7 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 14,5 16,1 15,3 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,2 96,6 96,6 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 9 024 9 612 8 871 8 871 8 871
Undervisningstimer totalt per elev 61 60 55 58 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no