Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sander skole (utgått)
2116 SANDER
Org.nr 975273008
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,3 14,3 14,3 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 13,4 12,7 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,5 66,1 62,8 58,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,0 16,9 16,9 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 14,0 12,7 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 16,1 15,3 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2 96,6 96,6 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 9 612 8 871 8 871 8 871
Undervisningstimer totalt per elev 60 55 58 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no