Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandeid skule
Saudavegen 5783
5585 SANDEID
Org.nr 974618117
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vindafjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,3 8,3 8,5 8,7 9,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,3 11,4 11,5 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,7 29,9 37,0 45,5 71,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 40,5 31,8 28,6 23,0 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 11,0 11,4 11,5 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,8 3,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 13,1 12,3 11,6 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,5 100,0 100,0 89,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 838 5 652 5 850 5 850 6 616
Undervisningstimer totalt per elev 72 72 65 64 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no