Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune
Kommunenr 0710
Alle grunnskoler med adresse i Sandefjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 688,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 147
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 440 681
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no