Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune
Kommunenr 0710
Alle grunnskoler med adresse i Sandefjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 63,0 71,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,5 32,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,9 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,5 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,9 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 38 321 43 491
Undervisningstimer totalt per elev 87 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no