Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune
Kommunenr 0710
Alle grunnskoler med adresse i Sandefjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 610,6 617,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 129 134
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,8 53,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,1 21,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,2 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 395 563 397 190
Undervisningstimer totalt per elev 56 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no