Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune
Kommunenr 0710
Alle grunnskoler med adresse i Sandefjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Andebu kommune (UTGÅTT) 79,7 80,1 82,2
Færder kommune 305,8
Hof kommune (UTGÅTT) 40,1 39,0 39,4 37,5
Holmestrand kommune 148,3
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 106,6 110,3 105,3 108,4
Horten kommune 278,0 302,5 306,6 305,1 306,1
Lardal kommune (UTGÅTT) 29,5 29,4 26,5 30,3
Larvik kommune 488,0
Larvik kommune (UTGÅTT) 424,5 440,5 460,7 460,6
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 262,5 268,9 279,1 261,9
Re kommune 115,8 111,5 108,8 107,6 107,5
Sande kommune 106,0 105,8 105,9 111,0 121,7
Sandefjord kommune 673,6 688,9
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 489,8 520,7 522,8
Stokke kommune (UTGÅTT) 123,4 123,2 128,4
Svelvik kommune 62,5 64,1 63,3 62,0 64,1
Tjøme kommune (UTGÅTT) 47,5 44,2 43,2 44,9
Tønsberg kommune 418,4 412,9 432,4 482,7 477,6
Antall elever per årsverk til undervisning
Andebu kommune (UTGÅTT) 11,1 10,5 10,4
Færder kommune 12,5
Hof kommune (UTGÅTT) 12,8 12,1 12,1 11,9
Holmestrand kommune 12,6
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 12,6 12,3 13,1 12,9
Horten kommune 12,4 11,4 11,4 11,4 11,4
Lardal kommune (UTGÅTT) 11,8 11,8 12,5 11,0
Larvik kommune 12,3
Larvik kommune (UTGÅTT) 13,5 12,9 12,6 12,5
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 12,6 12,8 11,9 12,5
Re kommune 11,1 12,0 12,2 12,6 12,8
Sande kommune 12,7 13,2 13,0 12,3 11,1
Sandefjord kommune 12,3 12,2
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 12,7 12,1 12,1
Stokke kommune (UTGÅTT) 12,1 12,3 12,3
Svelvik kommune 14,4 13,5 13,5 13,6 12,9
Tjøme kommune (UTGÅTT) 11,0 12,1 11,6 11,1
Tønsberg kommune 13,0 13,0 12,7 12,3 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Andebu kommune (UTGÅTT) 12 14 16
Færder kommune 52
Hof kommune (UTGÅTT) 6 7 8 9
Holmestrand kommune 36
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 18 24 25 26
Horten kommune 42 44 49 47 49
Lardal kommune (UTGÅTT) 5 7 5 5
Larvik kommune 83
Larvik kommune (UTGÅTT) 66 74 68 77
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 38 38 36 43
Re kommune 13 17 18 16 15
Sande kommune 16 16 19 17 21
Sandefjord kommune 142 147
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 83 81 94
Stokke kommune (UTGÅTT) 24 28 31
Svelvik kommune 11 13 12 12 12
Tjøme kommune (UTGÅTT) 6 7 9 10
Tønsberg kommune 81 75 86 102 107
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Andebu kommune (UTGÅTT) 64,0 52,5 46,6
Færder kommune 63,9
Hof kommune (UTGÅTT) 71,3 54,2 49,1 44,3
Holmestrand kommune 45,3
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 66,6 48,5 48,4 47,1
Horten kommune 72,8 69,9 64,2 66,0 64,0
Lardal kommune (UTGÅTT) 61,4 41,8 57,5 53,1
Larvik kommune 64,8
Larvik kommune (UTGÅTT) 74,9 68,2 74,6 66,0
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 76,6 75,4 79,8 66,5
Re kommune 90,8 72,5 66,9 75,7 82,8
Sande kommune 74,1 76,4 64,2 73,3 59,0
Sandefjord kommune 52,8 51,3
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 67,2 69,2 59,8
Stokke kommune (UTGÅTT) 57,9 50,2 45,8
Svelvik kommune 69,2 61,8 63,0 61,7 62,7
Tjøme kommune (UTGÅTT) 72,7 68,4 49,8 43,5
Tønsberg kommune 59,2 64,0 57,3 52,0 50,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Andebu kommune (UTGÅTT) 15,0 17,6 20,0
Færder kommune 17,2
Hof kommune (UTGÅTT) 14,7 19,0 20,8 23,3
Holmestrand kommune 24,5
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 17,0 22,0 23,9 24,3
Horten kommune 15,3 14,6 16,0 15,4 15,9
Lardal kommune (UTGÅTT) 16,5 24,1 18,2 17,7
Larvik kommune 17,0
Larvik kommune (UTGÅTT) 15,7 16,7 14,7 16,8
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 14,5 14,2 12,9 16,6
Re kommune 11,0 14,8 16,4 15,1 13,9
Sande kommune 15,6 15,3 18,2 15,3 17,3
Sandefjord kommune 21,1 21,3
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 16,9 15,6 18,0
Stokke kommune (UTGÅTT) 19,6 22,4 24,4
Svelvik kommune 18,2 19,6 19,0 19,8 18,5
Tjøme kommune (UTGÅTT) 13,6 15,6 20,4 22,3
Tønsberg kommune 19,3 18,3 19,8 21,2 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Andebu kommune (UTGÅTT) 11,6 11,1 10,6
Færder kommune 13,8
Hof kommune (UTGÅTT) 14,2 14,3 14,8 13,7
Holmestrand kommune 13,4
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 13,7 13,6 13,9 13,8
Horten kommune 13,3 12,1 12,5 12,1 12,0
Lardal kommune (UTGÅTT) 12,2 11,4 11,8 11,6
Larvik kommune 13,3
Larvik kommune (UTGÅTT) 14,4 14,1 13,8 13,7
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 14,4 14,0 12,9 13,4
Re kommune 11,8 13,5 13,9 13,4 13,7
Sande kommune 13,2 13,5 13,3 12,2 10,9
Sandefjord kommune 12,7 12,7
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 13,6 13,5 13,0
Stokke kommune (UTGÅTT) 12,0 13,2 12,7
Svelvik kommune 17,6 15,3 15,0 15,2 13,4
Tjøme kommune (UTGÅTT) 11,1 13,3 12,9 12,6
Tønsberg kommune 14,2 14,1 14,0 13,3 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn
Andebu kommune (UTGÅTT) 13,7 12,2 13,2
Færder kommune 13,8
Hof kommune (UTGÅTT) 13,9 12,4 12,1 12,4
Holmestrand kommune 15,6
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 15,0 14,1 16,4 15,8
Horten kommune 14,5 13,3 12,8 13,4 13,8
Lardal kommune (UTGÅTT) 14,7 17,4 19,4 13,6
Larvik kommune 13,9
Larvik kommune (UTGÅTT) 15,4 14,3 13,9 13,8
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 13,4 14,3 13,9 14,5
Re kommune 12,4 12,1 11,9 14,7 14,9
Sande kommune 15,8 16,7 17,0 17,5 15,8
Sandefjord kommune 16,2 15,7
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 14,9 13,4 14,3
Stokke kommune (UTGÅTT) 16,2 13,9 14,8
Svelvik kommune 13,7 14,3 14,7 15,0 16,0
Tjøme kommune (UTGÅTT) 14,3 13,6 12,4 11,9
Tønsberg kommune 14,3 14,6 14,5 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning
Andebu kommune (UTGÅTT) 16,2 17,0 16,8
Færder kommune 18,0
Hof kommune (UTGÅTT) 16,3 15,4 16,7 15,6
Holmestrand kommune 16,3
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 17,1 16,4 17,1 20,4
Horten kommune 16,7 14,8 15,1 15,4 15,9
Lardal kommune (UTGÅTT) 16,6 16,3 16,8 14,7
Larvik kommune 17,7
Larvik kommune (UTGÅTT) 18,5 17,7 17,7 17,6
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 17,5 18,2 16,5 17,4
Re kommune 16,5 15,8 17,4 18,1 18,3
Sande kommune 16,2 16,9 16,7 17,0 14,6
Sandefjord kommune 17,0 17,3
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 17,0 16,3 17,0
Stokke kommune (UTGÅTT) 17,5 17,7 17,2
Svelvik kommune 20,5 19,6 19,4 19,5 17,5
Tjøme kommune (UTGÅTT) 15,0 16,0 15,8 16,2
Tønsberg kommune 18,2 18,1 18,3 17,6 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Andebu kommune (UTGÅTT)
Færder kommune 16,9
Hof kommune (UTGÅTT)
Holmestrand kommune 15,0
Holmestrand kommune (UTGÅTT)
Horten kommune 13,9
Lardal kommune (UTGÅTT)
Larvik kommune 16,5
Larvik kommune (UTGÅTT)
Nøtterøy kommune (UTGÅTT)
Re kommune 17,0
Sande kommune 12,3
Sandefjord kommune 15,3
Sandefjord kommune (UTGÅTT)
Stokke kommune (UTGÅTT)
Svelvik kommune 14,5
Tjøme kommune (UTGÅTT)
Tønsberg kommune 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Andebu kommune (UTGÅTT)
Færder kommune 18,1
Hof kommune (UTGÅTT)
Holmestrand kommune 16,0
Holmestrand kommune (UTGÅTT)
Horten kommune 15,7
Lardal kommune (UTGÅTT)
Larvik kommune 19,0
Larvik kommune (UTGÅTT)
Nøtterøy kommune (UTGÅTT)
Re kommune 17,4
Sande kommune 13,7
Sandefjord kommune 17,5
Sandefjord kommune (UTGÅTT)
Stokke kommune (UTGÅTT)
Svelvik kommune 19,1
Tjøme kommune (UTGÅTT)
Tønsberg kommune 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Andebu kommune (UTGÅTT)
Færder kommune 19,3
Hof kommune (UTGÅTT)
Holmestrand kommune 18,6
Holmestrand kommune (UTGÅTT)
Horten kommune 19,1
Lardal kommune (UTGÅTT)
Larvik kommune 18,0
Larvik kommune (UTGÅTT)
Nøtterøy kommune (UTGÅTT)
Re kommune 21,7
Sande kommune 19,6
Sandefjord kommune 19,9
Sandefjord kommune (UTGÅTT)
Stokke kommune (UTGÅTT)
Svelvik kommune 19,7
Tjøme kommune (UTGÅTT)
Tønsberg kommune 20,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Andebu kommune (UTGÅTT) 95,8 85,2 84,5
Færder kommune 97,5
Hof kommune (UTGÅTT) 100,0 100,0 99,4 100,0
Holmestrand kommune 96,3
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 97,9 94,1 96,8 96,3
Horten kommune 98,3 97,9 98,1 97,6 98,1
Lardal kommune (UTGÅTT) 98,1 99,0 96,7 100,0
Larvik kommune 97,5
Larvik kommune (UTGÅTT) 99,0 98,9 97,5 98,1
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 98,5 98,6 98,4 98,8
Re kommune 92,6 96,0 94,1 96,6 97,0
Sande kommune 100,0 100,0 97,7 94,5 95,0
Sandefjord kommune 97,5 98,3
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 96,1 95,1 97,6
Stokke kommune (UTGÅTT) 99,0 99,4 96,8
Svelvik kommune 97,5 92,6 88,3 88,4 91,7
Tjøme kommune (UTGÅTT) 99,1 98,5 100,0 99,8
Tønsberg kommune 98,3 96,7 97,0 96,7 97,7
Lærertimer som gis til undervisning
Andebu kommune (UTGÅTT) 48 960 50 406 52 430
Færder kommune 190 890
Hof kommune (UTGÅTT) 23 248 23 381 23 360 23 076
Holmestrand kommune 92 859
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 68 078 67 960 66 058 68 546
Horten kommune 176 396 193 913 195 235 194 352 195 183
Lardal kommune (UTGÅTT) 18 053 17 903 15 922 18 415
Larvik kommune 311 380
Larvik kommune (UTGÅTT) 262 949 275 538 286 791 291 669
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 162 969 159 562 171 356 164 622
Re kommune 74 843 71 075 69 748 69 400 69 263
Sande kommune 68 785 67 415 68 474 72 625 80 145
Sandefjord kommune 433 884 440 681
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 312 149 330 793 331 858
Stokke kommune (UTGÅTT) 82 814 80 253 83 744
Svelvik kommune 38 496 40 632 39 879 39 308 41 096
Tjøme kommune (UTGÅTT) 30 387 27 580 27 100 27 727
Tønsberg kommune 263 005 265 575 274 887 309 527 305 059
Undervisningstimer totalt per elev
Andebu kommune (UTGÅTT) 64 68 69
Færder kommune 57
Hof kommune (UTGÅTT) 55 58 58 59
Holmestrand kommune 56
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 56 58 54 55
Horten kommune 57 63 62 63 63
Lardal kommune (UTGÅTT) 60 60 57 65
Larvik kommune 58
Larvik kommune (UTGÅTT) 53 55 57 57
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 56 55 60 57
Re kommune 64 59 58 57 56
Sande kommune 56 54 55 58 65
Sandefjord kommune 58 59
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 56 59 59
Stokke kommune (UTGÅTT) 59 58 58
Svelvik kommune 49 52 53 52 55
Tjøme kommune (UTGÅTT) 65 59 62 64
Tønsberg kommune 55 55 56 58 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no