Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune
Kommunenr 0710
Alle grunnskoler med adresse i Sandefjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 673,6 688,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 142 147
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,8 51,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,1 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,2 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 433 884 440 681
Undervisningstimer totalt per elev 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no